Şablon:Nəşrlərdə göstərilən yerlər

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search

Bu {{məqalə}}, {{kitab3}} tipli şablonlar üçün köməkçi şablondur, - bəzi şəhər adlarının müxtəsər formasından (baş həırflərindən) yaradılmış şablonlarla əlaqələndiricidir (məsələn, М. {{М.}} əlaqələnəcəkdir М. ilə).

Tanınan ixtisarların siyahısı:

  • L.|N. Y.|P.|Б.|Б. м.|Ер.|Иер.|К.|Каз.|Л.|М.|Мн.|Н. Н.|Н. Новгород|Пг.|Ростов н/Д|СПб.|Тб.|Тф.|Яр.

Həmçinin, ikinci parametrdə hər hansı mətn vermək olar (məsələn, bu ola bilər nöqtə), əgər o ixtisar kimi tanınmırsa, birinci parametrə əlavə olunacaqdır.