Changes

Jump to navigation Jump to search
1 bayt əlavə edildi ,  11 aprel
Sətir 157: Sətir 157:  
Səlim xanın yaxınları isə şayiə buraxmışdılar ki, guya o, bəzi bəylərlə birlikdə Arazın o biri tayına – Ərdəbilə qaçıb, amma ruslar dəqiqləşdirə bilirlər ki, əslində o, qohumu Şamaxı xanı Mustafa xanın yanında gizlənir. Ruslar Mustafa xana məktub yazıb tələb edirlər ki, Səlim xanı onlara təslim etsin. Mustafa xan isə öz növbəsində ruslara cavab yazır ki, Səlim xan onun ərazisini az müddət əvvəl tərk etmişdir. Sonra ruslar öyrənirlər ki Səlim xan [[Baş Göynük|Göynük]] kəndindədir. Ona imkan verirlər ki, ailəsi və yaxınları ilə birlikdə [[Baş Kəldək|Kəldək]] kəndinə köçsün. Səlim xan {{abbr|noyabrın 11-də |Yuli təqvimi ilə: oktyabrın 30-da|0}} Pyotr Nebolsinin yanına məktubla bir adam göndərib xahiş edir ki, həmin adamı məktubla birlikdə Tiflisə yola salsın. Onun xahişi yerinə yetirilir. Lakin, əvəzində Cənubi Qafqazdakı rus qoşunlarının Tiflisdə oturan baş komandanı [[İvan Qudoviç]] Pyotr Nebolsindən tələb edir ki, Səlim xanı ya tutsun, ya da tuta bilmirsə Kəldəkdən qovsun və onun Şəki xanlığı ərazisində yaşamasına imkan verməsin. İvan Qudoviçin bu sərəncamından sonra Səlim xan Şəkidə çox qala bilmir və 500 nəfərlik dəstəsi ilə İrana keçir. Orada şahzadə Abbas Mirzənin qonağı kimi qəbul olunur və Təbrizdə yaşamaq icazəsi alır{{Sfnaz|Şükürov Q.|2018|p=120}}.
 
Səlim xanın yaxınları isə şayiə buraxmışdılar ki, guya o, bəzi bəylərlə birlikdə Arazın o biri tayına – Ərdəbilə qaçıb, amma ruslar dəqiqləşdirə bilirlər ki, əslində o, qohumu Şamaxı xanı Mustafa xanın yanında gizlənir. Ruslar Mustafa xana məktub yazıb tələb edirlər ki, Səlim xanı onlara təslim etsin. Mustafa xan isə öz növbəsində ruslara cavab yazır ki, Səlim xan onun ərazisini az müddət əvvəl tərk etmişdir. Sonra ruslar öyrənirlər ki Səlim xan [[Baş Göynük|Göynük]] kəndindədir. Ona imkan verirlər ki, ailəsi və yaxınları ilə birlikdə [[Baş Kəldək|Kəldək]] kəndinə köçsün. Səlim xan {{abbr|noyabrın 11-də |Yuli təqvimi ilə: oktyabrın 30-da|0}} Pyotr Nebolsinin yanına məktubla bir adam göndərib xahiş edir ki, həmin adamı məktubla birlikdə Tiflisə yola salsın. Onun xahişi yerinə yetirilir. Lakin, əvəzində Cənubi Qafqazdakı rus qoşunlarının Tiflisdə oturan baş komandanı [[İvan Qudoviç]] Pyotr Nebolsindən tələb edir ki, Səlim xanı ya tutsun, ya da tuta bilmirsə Kəldəkdən qovsun və onun Şəki xanlığı ərazisində yaşamasına imkan verməsin. İvan Qudoviçin bu sərəncamından sonra Səlim xan Şəkidə çox qala bilmir və 500 nəfərlik dəstəsi ilə İrana keçir. Orada şahzadə Abbas Mirzənin qonağı kimi qəbul olunur və Təbrizdə yaşamaq icazəsi alır{{Sfnaz|Şükürov Q.|2018|p=120}}.
   −
Pyotr Nebolsin Şəki xanlığının idarəsini müvəqqəti olaraq Fətəli xan və Məmməd ağaya tapşırmışdı. Əhali bu seçimdən razı idi, lakin bir çoxları Səlim xanın qayıdacağından ehtiyat edirdilər və həmin səbəbdən də xan üsul-idarəsinin tamamilə ləğv edilməsini istəyirdilər. Ona görə ruslar Səlim xanı bütün imtiyazlarından, o cümlədən general-leytenant rütbəsindən də məhrum etdilər ki camaat onun bir daha xan olmayacağına əmin olsun.  
+
Pyotr Nebolsin Şəki xanlığının idarəsini müvəqqəti olaraq Fətəli xan və Məmməd ağaya tapşırmışdı. Əhali bu seçimdən razı idi, lakin bir çoxları Səlim xanın qayıdacağından ehtiyat edirdilər və həmin səbəbdən də xan üsul-idarəsinin tamamilə ləğv edilməsini istəyirdilər. Ona görə ruslar Səlim xanı bütün imtiyazlarından, o cümlədən, general-leytenant rütbəsindən də məhrum etdilər ki camaat onun bir daha xan olmayacağına əmin olsun.  
    
İvan Qudoviç Şəkiyə kimi xan təyin etmək barədə bir aydan çox fikirləşdi və nəhayət, dekabr ayında, keçmiş Xoy xanı [[Cəfərqulu xan|Cəfərqulu xana]] – hansı ki Tiflisdə elə öz yanında idi, ona Şəki xanı olmağı təklif etdi. Cəfərqulu xan İvan Qudoviçin təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdi və Şəki xan təyin edildi{{sfn|Дубровин Н. Ф. – Т. 5 – С. 84-90; |1887|p=}}.
 
İvan Qudoviç Şəkiyə kimi xan təyin etmək barədə bir aydan çox fikirləşdi və nəhayət, dekabr ayında, keçmiş Xoy xanı [[Cəfərqulu xan|Cəfərqulu xana]] – hansı ki Tiflisdə elə öz yanında idi, ona Şəki xanı olmağı təklif etdi. Cəfərqulu xan İvan Qudoviçin təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdi və Şəki xan təyin edildi{{sfn|Дубровин Н. Ф. – Т. 5 – С. 84-90; |1887|p=}}.

Naviqasiya menyusu