Şablondan istifadə təlimatı[bax] [redaktə] [tarixçə] [yenilə]

{{Şəkilçi/dir}}Redaktə

Şablon azərbaycan dilinin ahəng qanununa uyğun olaraq sözə dir, dır, dur, dür şəkilçilərindən birini avtomatik əlavə etmək üçündür. Şablon sözün sön dörd hərfindən sonuncu saiti avtomatik seçir və həmin saitə uyğun olaraq dir, dır, dur, dür şəkilçilərindən birini sözə əlavə edir.

{{Şəkilçi/da}}Redaktə

Şablon azərbaycan dilinin ahəng qanununa uyğun olaraq sözə da, də şəkilçilərindən birini avtomatik əlavə etmək üçündür. Şablon sözün sön dörd hərfindən sonuncu saiti avtomatik seçir və həmin saitə uyğun olaraq da, də şəkilçilərindən birini sözə əlavə edir.

{{Şəkilçi/lar}}Redaktə

Şablon azərbaycan dilinin ahəng qanununa uyğun olaraq sözə lar, lər şəkilçilərindən birini avtomatik əlavə etmək üçündür. Şablon sözün sön dörd hərfindən sonuncu saiti avtomatik seçir və həmin saitə uyğun olaraq lar, lər şəkilçilərindən birini sözə əlavə edir.

{{Şəkilçi/dan}}Redaktə

Şablon azərbaycan dilinin ahəng qanununa uyğun olaraq sözə dan, dən şəkilçilərindən birini avtomatik əlavə etmək üçündür. Şablon sözün sön dörd hərfindən sonuncu sait hərfi avtomatik seçir və həmin saitə uyğun olaraq dan, dən şəkilçilərindən birini sözə əlavə edir.

{{Şəkilçi/nin}}Redaktə

Şablon azərbaycan dilinin ahəng qanununa uyğun olaraq sözə nın, nin, nun, nün ın, in, un, ün şəkilçilərindən birini avtomatik əlavə etmək üçündür. Şablon sözün sön dörd hərfindən sonuncu sait hərfi avtomatik seçir, sözün sait hərflə qurtarıb-qurtarmamasını yoxlayır, lazım olduqda sözün kökündəki son hərfi dəyişdirir və ahəng qanununa uyğun olaraq nın, nin, nun, nün ın, in, un, ün şəkilçilərindən birini sözə əlavə edir.

{{Şəkilçi/ni}}Redaktə

Şablon azərbaycan dilinin ahəng qanununa uyğun olaraq sözə nın, nin, nun, nün, in, in, un, ün şəkilçilərindən birini avtomatik əlavə etmək üçündür. Şablon sözün sön dörd hərfindən sonuncu sait hərfi avtomatik seçir, sözün sait hərflə qurtarıb-qurtarmamasını yoxlayır, lazım olduqda sözün kökündəki son hərfi dəyişdirir və ahəng qanununa uyğun olaraq nın, nin, nun, nün, in, in, un, ün şəkilçilərindən birini sözə əlavə edir.