Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Yönləndirmə səhifəsi
Jump to navigation Jump to search