MediaWiki:Təltif/SSRİ Dövlət Mükafatı

SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı nişanı

SSRİ Dövlət Mükafatı (1967 — 1991) — 1966-cı ildə Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən təsis edilmiş və hər il verilən dövlət mükafatı[1].

İstinadlar

  1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 сентября 1966 года № 739 «О Ленинских и Государственных премиях СССР в области науки и техники, литературы и искусства»