Module:Infobox

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search

Bu modulun təlimatı üçün bu səhifə yaradıla bilər: Module:Infobox/doc

local p = {};

function p.renderLine( frame )
	local args = frame:getParent().args;

	if args[ 'başlıq' ] and args[ 'başlıq' ] ~= '' then
		local style = ( args[ 'başlıqlar stili' ] or '' ) .. ( args[ 'başlıq stili' ] or '' );
		local class = ( args[ 'sinif' ] or '' );
	return '\n<tr>\n<th colspan="2" class="infobox-header ' .. class .. '" style="text-align:center;' .. style .. '">' ..
			args[ 'başlıq' ] ..
			'</th>\n</tr>';
	end

	local text = args[ 'mətn' ] or '';
	if args[ 'vikiverilənlər' ] and args[ 'vikiverilənlər' ] ~= '' then
		text = frame:expandTemplate{ title = 'Wikidata', args = {
			args[ 'vikiverilənlər' ],
			text,
			from = args[ 'from' ] or ''
		} };
	end

  if text ~= '' then
		local label = args[ 'nişan' ] or '';

  	local class = args[ 'sinif' ] or '';
  	if class ~= 'noplainlist' then
  		class = class .. ' plainlist';
  	end
  	if class ~= '' then
			class = ' class="' .. class .. '"';
  	end

  	local style = ( args[ 'mətnlərin stili' ] or '' ) .. ( args[ 'mətnin stili' ] or '' );
		if label == '' then
			style = 'text-align:center;' .. style;
		end
  	if style ~= '' then
  		style = ' style="' .. style .. '"';
		end

		if label ~= '' then
	  	local labelClass = args[ 'nişan sinfi' ] or '';
	  	if labelClass ~= 'noplainlist' then
  			labelClass = labelClass .. ' plainlist';
			end
	  	if labelClass ~= '' then
	  		labelClass = ' class="' .. labelClass .. '"';
			end
	
	  	local labelStyle = ( args[ 'nişan stili' ] or '' ) .. ( args[ 'nişanlar stili' ] or '' );
	  	if labelStyle ~= '' then
	  		labelStyle = ' style="' .. labelStyle .. '"';
			end

			return '\n<tr>\n<th' .. labelClass .. labelStyle .. '>' .. label .. '</th>' ..
	  		'\n<td' .. class .. style .. '>\n' .. text .. '</td>\n</tr>';
		end
		
	  return '\n<tr>\n<td colspan="2"' .. class .. style .. '>\n' .. text .. '</td>\n</tr>';
	end	  
  
	return '';
end

return p;