Module:Ordinal

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search

Bu modulun təlimatı üçün bu səhifə yaradıla bilər: Module:Ordinal/doc

-- Ordinals for Azerbaijani by RexxS
-- Takes a number and returns its ordinal.

local suffixes = {
	"ci", "ci", "cü", "cü", "ci", "cı", "ci", "ci", "cu", [0] = "cu", [10] = "cu", [20] = "ci",
	[30] = "cu", [40] = "cı", [50] = "ci", [60] = "cı", [70] = "ci", [80] = "ci", [90] = "cı"
}

function ordinal(number)
	local suffix
	if number == 0 then
		suffix = "cı"
	elseif number % 1000 == 0 then
		suffix = "ci"
	elseif number %100 == 0 then
		suffix = "cü"
	elseif number %10 == 0 then
		suffix = suffixes[number % 100]
	else
		suffix = suffixes[number %10] or ""
	end
	return number .. "-" .. suffix
end

-- Global inYear function
function inYear( year )
	if year >= 0 then
    	return ordinal(year)
	else
    	year = -year
    return 'e.ə. ' .. ordinal(year) 
		end
end

-- Global checkApril function
function checkApril(elseThanApril, displaySuffixMonth)
	if (elseThanApril == 4 or elseThanApril == '[Aa]prel') then
		return displaySuffixMonth .. 'də'
			else
		return displaySuffixMonth .. 'da'
	end
end

-- Just for testing by allowing a #invoke: call
p = {}

function p.Ordinal(frame)
	number = tonumber(frame.args[1] or frame.args.number) or 0
	return ordinal(number)
end

return p