Prezident İlham Əliyev cənablarının dediyi kimi, “xalq da cinayətkarları, rüşvətxorları, gözü doymayanları yox, bizi dəstəkləyir”, bəli vətəndaş Vüqar SəfərliƏhməd İsmayılov! – xalq bizi dəstəkləyir, sizi yox, sizin medianızı da yox!!!
Şəki Ensiklopediyasına maliyyə dəstəyi göstərmək istəyən hər bir şəxs 4169 7413 0538 5039 (08/22 VISA) Kapital Bank kart hesabımıza istədiyi məbləğdə ianə köçürə bilər.   Daha ətraflı...

Module:Ustring

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search

Bu modulun təlimatı üçün bu səhifə yaradıla bilər: Module:Ustring/doc

require('Module:No globals')
return setmetatable({}, {
	__index = function(t, k)
		local what = mw.ustring[k]
		if type(what) ~= "function" then
			return what
		end
		return function(frame)
			local fargs = frame.args
			local fargsused = { tag = true }
			local args = {}
			local str_i = 1
			while fargs['s' .. str_i] do
				fargsused['s' .. str_i] = true
				args[str_i] = fargs['s' .. str_i]
				str_i = str_i + 1
			end
			for i, v in ipairs(fargs) do
				fargsused[i] = true
				args[i + str_i - 1] = tonumber(v) or v:gsub("^\\", "", 1)
			end
			if not fargs.tag then
				return (what(unpack(args)))		-- Outside parens truncate to first result avoiding tail call
			end
			local tagargs = {}
			for x, y in pairs(fargs) do
				if not fargsused[x] then tagargs[x] = y end
			end
			return frame:extensionTag{name = fargs.tag, content = what(unpack(args)), args = tagargs}
		end
	end
})