Aydın Məmmədov00.png
Logo1234.png
Şəki Ensiklopediyasına maliyyə dəstəyi göstərmək istəyən hər bir şəxs
4169 7413 0538 5039 (08/22 VISA)
Kapital Bank kart hesabımıza istədiyi məbləğdə ianə köçürə bilər.   Daha ətraflı
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasına məxsusdur.

Sov.İKP MK yanında İctimai Elmlər Akademiyası

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search

Sov. İKP MK yanında İctimai Elmlər Akademiyası– SSRİ-də mərkəzi partiya qurumları, Sov.İKP MK-nın İttifaq Respublikaları KP MK-ları, obkom və raykomları, həmçinin ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri, elmi-tədqiqat müəssisələrinin və elmi jurnalların elmi əməkdaşları üçün nəzəri işçilər hazırlayan ali partiya təhsil müəssisəsi.

Mütəxəssislərin hazırlığı Sov.İKP-nin tarixi, siyasi iqtisadiyyatın ümumi problemləri, sənaye iqtisadiyyatı, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı, dünya iqtisadiyyatı, dialektik və tarixi materializm, müasir burjua fəlsəfəsi və sosiologiyasının tənqidi, elmi kommunizm, sovet cəmiyyətinin tarixi, beynəlxalq kommunist fəhlə və milli-istiqlal hərəkəti tarixi, ədəbşünaslıq, incəsənət və jurnalistika üzrə aparılırdı.

1964-cü ildə İEA yanında Elmi Ateizm İnstitutu yaradılmışdır.

İctimai elmlər akademiyasında aspitantların təhsili üçillik proqram üzrə həyata keçirilirdi. Üçüncü ilin sonunda aspirantlar elmlər namizədi dərəcəsi üzrə dissertasiyalarını müdafiə etməli idilər.

İEA kafedraları İEA-nın Elmi Şurası tərəfindən təsdiqlənməklə elmlər namizədi elmi dərəcəsi vermək hüququna malik idi.

Akademiyaya akademiyanın Elmi Şurasının sədri olan rektor rəhbərlik edirdi.