"Kitab3" şablonu rusca vikipediyadakı "Книга" şablonunun azərbaycanca vikipediyaya uyğunlaşdırılmış versiyasıdır. "Книга" şablonunun azərbaycanca vikipediyaya tətbiq edilməsinin əsas səbəblərindən biri rusca vikipediyadan azərbaycanca vikipediyaya tərcümələrdə istinad göstəricilərinin nisbətən daha rahatlıqla və olduğu kimi saxlanılması idi[q 1]. Bununla yanaşı "Kitab3" şablonu azərbaycanca vikipediyada azərbaycan və ingilis dillərində istinadların göstərilməsi üçün də müvəffəqiyyətlə istifadə edilə bilər. "Kitab3" şablonu "Книга" şablonunun demək olar ki, bütün funksiyalarını tanıyır. "Kitab3" şablonunun əsas xüsusiyyətlətindən biri "cild", "səhifə", "səhifələr" və "tiraj" xanalarının azərbaycan dili ilə yanaşı rus dilində və bunlardan bəzisinin ingilis dilində də təqdim edilməsidir. Əgər mənbə azərbaycanca yox, ruscadırsa, şablonda "səhifə" əzəzinə "странцы" xanası, ingiliscədirsə, "səhifə" əzəzinə "pages" xanası doldurulmalıdır. Bu ona görə lazımdır ki, rusca mənbəyə istinad ediləkən, istinad göstəricilərinin bir hissəsi rusca, bir hissəsi azərbaycanca göstərilməsin. Yaxud ingiliscə mənbəyə istinad ediləkən, istinad göstəricilərinin bir hissəsi ingiliscə, bir hissəsi azərbaycanca olmasın. Mənbə rus dilindədirsə, istinad göstəricisi də bütünlüklə rusca olsun, mənbə ingilis dilindədirsə, istinad göstəricisi də bütünlüklə ingiliscə göstərilsin.

Diqqət: "Kitab3" şablonu həm də bir sıra istinad şablonlarının yaradılması üçün istifadə olunub!


Köpyə edərək səhifəyə yerləşdirmək üçünRedaktə

Azərbaycandilli кitab üçün Rusdilli кitab üçün İngilisdilli kitab üçün Müxtəsər variant (azərbaycanca kitab üçün)
{{kitab3
 | müəllif     = 
 | hissə      = 
 | hissənin linki = 
 | başlıq     = 
 | orijinal    = 
 | link      = 
 | vikimənbə    = 
 | cavabdeh    = 
 | nəşr      = 
 | yer       = 
 | nəşriyyat    = 
 | il       = 
 | cild      =
 | səhifə     =
 | sütunlar    =
 | səhifələr    = 
 | seriya     =
 | isbn      = 
 | doi       = 
 | tiraj      = 
 | ref       = 
}}
{{kitab3
 | müəllif     = 
 | hissə      = 
 | hissənin linki = 
 | başlıq     = 
 | orijinal    = 
 | link      = 
 | vikimənbə    = 
 | cavabdeh    = 
 | nəşr      = 
 | yer       = 
 | nəşriyyat    = 
 | il       = 
 | том      =
 | страницы    =   
 | столбцы    =
 | страниц     = 
 | seriya     =
 | isbn      = 
 | doi       = 
 | тираж      = 
 | ref       = 
}}
{{kitab3
 | müəllif     = 
 | hissə      = 
 | hissənin linki = 
 | başlıq     = 
 | orijinal    = 
 | link      = 
 | vikimənbə    = 
 | cavabdeh    = 
 | nəşr      = 
 | yer       = 
 | nəşriyyat    = 
 | il       = 
 | volume     = 
 | pages      = 
 | columns     = 
 | allpages    = 
 | seriya     = 
 | isbn      = 
 | doi       = 
 | tiraj      = 
 | ref       = 
}}
{{kitab3 
 | müəllif   = 
 | başlıq   = 
 | link    = 
 | cavabdeh  = 
 | yer     = 
 | nəşriyyat  = 
 | il     = 
 | cild    = 
 | səhifə   = 
 | səhifələr  = 
 | isbn    = 
 | doi     = 
 | ref     = 
}}

«Hissə», «nəşr», «seriya» və «tiraj» xanaları olmadan.

Вir sətrdə
{{kitab3 |müəllif= |hissə= |hissənin linki= |başlıq= |orijinal= |link= |vikimənbə= |cavabdeh= |nəşr= |yer= |nəşriyyat= |il= |cild= |səhifə= |sütunlar= |səhifələr= |seriya= |isbn= |tiraj=|ref= }} {{kitab3 |müəllif= |hissə= |hissənin linki= |başlıq= |orijinal= |link= |vikimənbə= |cavabdeh= |nəşr= |yer= |nəşriyyat= |il= |том= |страницы= |столбцы= |страниц= |seriya= |isbn= |tiraj=|ref= }} {{kitab3 |müəllif= |hissə= |hissənin linki= |başlıq= |orijinal= |link= |vikimənbə= |cavabdeh= |nəşr= |yer= |nəşriyyat= |il= |volume= |pages= |columns= |allpages= |seriya= |isbn= |tiraj= |ref= }} {{kitab3 |müəllif= |başlıq= |cavabdeh= |link= |yer= |nəşriyyat= |il= |cild= |səhifələr= |səhifə= |isbn= |ref= }}
Azərbaycandilli kitab üçün ən qısa
{{Kitab3 |müəllif= |başlıq= |yer= |nəşriyyat= |il= |səhifə= }}
Rusdilli kitab üçün ən qısa
{{Kitab3 |müəllif= |başlıq= |yer= |nəşriyyat= |il= |страниц= }}
İngilisdilli kitab üçün ən qısa
{{Kitab3 |müəllif= |başlıq= |yer= |nəşriyyat= |il= |pages= }}

NümunələrRedaktə

Şablonun səhifədə yazılışı Şablonun səhifədə görünüşü
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | yer     = М.
 | nəşriyyat  = Просвещение
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
 | isbn     = 5-09-002630-0
 | тираж    = 10000
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — М.: Просвещение, 1991. — С. 224. — 10.000 экз. — ISBN 5-09-002630-0.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | nəşriyyat  = Просвещение
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
 | isbn     = 5-09-002630-0
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — Просвещение, 1991. — С. 224. — ISBN 5-09-002630-0.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
 | isbn     = 5-09-002630-0
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — 1991 — С. 224. — ISBN 5-09-002630-0.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | страницы   = 224
 | isbn     = 5-09-002630-0
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — С. 224. — ISBN 5-09-002630-0.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | yer     = М.
 | nəşriyyat  = Просвещение
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — М.: Просвещение, 1991. — С. 224.
{{kitab3
 | müəllif    = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Просвещение
 | il      = 1991
 | страницы   = 224—231
}}
Ахметов Н. С. Просвещение. — 1991 — С. 224—231.
{{kitab3
 | müəllif    = Ахметов Н. С.
 | hissə     = Введение
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | cavabdeh   = {{nobr|Н. С. Ахметов}}
 | link     = http://www.example.com
 | yer      = М.
 | nəşriyyat   = Просвещение
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
}}
Ахметов Н. С. Введение // Актуальные вопросы курса неорганической химии / Н. С. Ахметов. — М.: Просвещение, 1991. — С. 224.
{{kitab3
 | müəllif    = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | yer      = М.
 | nəşriyyat   = Просвещение
 | il      = 1991
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — М.: Просвещение, 1991.
{{kitab3
 | müəllif    = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | orijinal   = Actual Questions of Inorganic Chemistry Course
 | cavabdeh   = пер. с англ. {{nobr|А. Б. Васильева}}
 | yer      = М.
 | nəşriyyat   = Просвещение
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии = Actual Questions of Inorganic Chemistry Course / пер. с англ. А. Б. Васильева. — М.: Просвещение, 1991. — С. 224.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | yer     = М.
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — М., 1991. — С. 224.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | nəşr     = 3-е изд
 | yer     = М.
 | nəşriyyat  = Просвещение
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
 | isbn     = 5-09-002630-0
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 1991. — С. 224. — ISBN 5-09-002630-0.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq   = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | nəşr    = 2-е изд
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — 2-е изд.
{{kitab3
 | müəllif   = Ахметов Н. С.
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | nəşr     = 3-е изд
 | yer     = М.
 | nəşriyyat  = Просвещение
 | il      = 1991
 | страниц   = 500
 | isbn     = 5-09-002630-0
}}
Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 1991. — 500 с. — ISBN 5-09-002630-0.
{{kitab3
 | başlıq    = Актуальные вопросы курса неорганической химии
 | yer     = М.
 | il      = 1991
 | страницы   = 224
}}
Актуальные вопросы курса неорганической химии. — М., 1991. — С. 224.
{{kitab3
 | müəllif   = Michael E. Stone. 
 | başlıq    = Adam and Eve in the Armenian Traditions, Fifth through Seventeenth Centuries
 | link     = https://books.google.ru/books?id=WNUSAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 |nəşriyyat   = Society of Biblical Lit
 | il      = 2013
 | pages    = 684
 |seriya    = Early Judaism and its literature, 38
}}
Michael E. Stone. Adam and Eve in the Armenian Traditions, Fifth through Seventeenth Centuries. — Society of Biblical Lit, 2013. — P. 684. — (Early Judaism and its literature, 38).
Nümunə Nümunə
Nümunə Nümunə

QeydlərRedaktə

 1. Rusca vikipediyada istinadların göstərilməsi üçün "Книга" şablonundan geniş istifadə olunur. Bu şablon vikipediyanın bir çox bölməlsində rusca yaradılmış və "Книга" adlanmaqdadır ([1]). Lakin azərbaycanca vikipediyada vaxtilə, şablonun adının və dilinin rusca olması istifadəçilərin etirazı ilə qarşılandığına görə, adı dəyişdirilmiş, içindəkilər isə Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir ([2]).