Qədim türk-oğuz yurdu Oxud

Kamil Adışirinovun 2006-cı çapdan çıxmış “Qədim türk-oğuz yurdu Oxud” kitabı Şəki rayonunun Oxud kəndi haqqında məlumat almaq istəyən geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda Oxud kəndinin tarixindən, etnoqrafiyasından, ərazi və məhəlli quruluşundan, kəndin sakinlərinin nəsil şəcərəsindən, ad və ləğəblərinin xüsusiyyətlərindən bəhs edilir.

Qədim türk-oğuz yurdu Oxud
“Qədim türk-oğuz yurdu Oxud” kitabı, üz qabığının görünüşü.
“Qədim türk-oğuz yurdu Oxud” kitabı, üz qabığının görünüşü.
Müəllif Adışirinov K.F.
Orijinalın dili azərbaycanca
Ölkə Azərbaycan
Şəhər Bakı
İl 2006
Nəşriyyat Nurlan
Səhifə 232
Tiraj 500
elektron versiyası

Linkli mündəricatRedaktə

 1. Unutmasaq unudulmarıq // . — Səh.: 3.
 2. Giriş // . — Səh.: 7.
 3. I FƏSİL. Oxud kəndinin tarixi coğrafiyası // . — Səh.: 10.
  1. Öyrənib, öyrədənləri xatırlarkən // . — Səh.: 36.
  2. Coğrafi mövqeyi; ərazisi və hüdudları // . — Səh.: 48.
 4. II FƏSİL. Oxudda məhəllə adları və soylar // . — Səh.: 50.
 5. III FƏSİL. Oxud kəndində şəxs adları və onların semantikası // . — Səh.: 150.
 6. IV FƏSİL. Oxud kəndində ləqəblər və onların leksik-semantik xüsusiyyətləri // . — Səh.: 158.
 7. V FƏSİL. Adət-ənənələr... Mərasimlər // . — Səh.: 170.
  1. Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır // . — Səh.: 175.
  2. Oxud kəndindən 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların siyahısı // . — Səh.: 177.
  3. Oxud kəndindən 1941-1945-ci illərdə qələbə çalıb, doğma vətəninə qayıdanların siyahısı // . — Səh.: 181.
  4. Nəsillər // . — Səh.: 185.
  5. Oxud kəndində şəxs adlarının işlənməsinin qayda və yollarını əks etdirən cədvəl // . — Səh.: 188.
 8. Nəticə // . — Səh.: 189.
 9. Ədəbiyyat // . — Səh.: 192.
 10. Kitabda verilmiş toponimlərin göstəriciləri // . — Səh.: 194.
 11. Adlar göstəricisi // . — Səh.: 200.
 12. Ləqəblər göstəricisi // . — Səh.: 224.

Həmçinin, bax:Redaktə