Aydın Məmmədov00.png
Logo1234.png
Şəki Ensiklopediyasına maliyyə dəstəyi göstərmək istəyən hər bir şəxs
4169 7413 0538 5039 (08/22 VISA)
Kapital Bank kart hesabımıza istədiyi məbləğdə ianə köçürə bilər.   Daha ətraflı
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasına məxsusdur.

Şəkidən gələn səslər

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search
Şəkidən gələn səslər
“Şəkidən gələn səslər” kitabı, üz qabığının görünüşü (I cild, 2018-ci il).
“Şəkidən gələn səslər” kitabı, üz qabığının görünüşü (I cild, 2018-ci il).
Müəllif Orsər R.
Janr şəkili şair və yazıçıların bioqrafik məlumatları və yaradıcılıqlarından nümunələr
Orijinalın dili azərbaycanca
Ölkə Azərbaycan
Nəşriyyat «Elm və təhsil»
Cild +1
Səhifə 856 (I cild)
Tiraj 500
  ISBN 978-9952-8176-5-2
Elektron versiyası

Şəkidən gələn səslər — şəkili şair və yazıçıların bioqrafik məlumatlarından və yaradıcılıqlarından nümunələrdən ibarət kitab. Tərtibçisi Ramiz Orsərdir və azı 2 cilddən ibarət olması nəzərdə tutulmuşdur. I cildi 2018-ci ildə «Elm və təhsil» nəşriyyatında çap edilib. I cilddə şəkili şair və yazıçıların bioqrafik məlumatlarından və yaradıcılıqlarından seçilmiş nümunələrdən ibarət 237 bölmə var. Bölmələr əlifba sırasına görə yox, şəxslərin təvəllüd illərinə görə sıralanmışdır.

Linkli mündəricat[redaktə | HTML redaktə]

Birinci cild (2018)[redaktə | HTML redaktə]

 1. ŞƏKİDƏN GƏLƏN SƏSLƏR // . — I  cild. — Səh.: 3.
 2. ŞƏKİ ƏDƏDİ MÜHİTİ VƏ TARİXİ HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ // . — I  cild. — Səh.: 11.
 3. ƏNBƏROĞLU // . — I  cild. — Səh.: 28.
 4. ŞƏKİLİ SÜLEYMAN // . — I  cild. — Səh.: ЗО.
 5. ŞƏKİLİ NƏBİ // . — I  cild. — Səh.: 33.
 6. MƏHƏMMƏDHÜSEYN XAN MÜSTAQ // . — I  cild. — Səh.: 37.
 7. MOLLA MƏHƏMMƏD HÜZNİ // . — I  cild. — Səh.: 41.
 8. KƏRİM AĞA FATЕH // . — I  cild. — Səh.: 44.
 9. HACI MAHMUD ƏFƏNDİ NAFE // . — I  cild. — Səh.: 47.
 10. MOLLA QASIM ZAKİR // . — I  cild. — Səh.: 5О.
 11. MOLLA YUSİF RACİ // . — I  cild. — Səh.: 55.
 12. MİRZƏ HƏSƏN “MİRZƏ” // . — I  cild. — Səh.: 59.
 13. ƏHMƏD ƏFƏNDİ ZÖVQİ // . — I  cild. — Səh.: 62.
 14. MOLLA TURAB BÜRCÜ // . — I  cild. — Səh.: 64.
 15. MOLLA İSRAFİL BİDAZİ // . — I  cild. — Səh.: 68.
 16. HACI RƏSUL RƏSUL // . — I  cild. — Səh.: 69.
 17. MUSTATA AĞA ŞUXİ // . — I  cild. — Səh.: 72.
 18. OSMAN BİÇARƏ // . — I  cild. — Səh.: 76.
 19. MOLLA ORUC // . — I  cild. — Səh.: 78.
 20. XALİSƏ QARI // . — I  cild. — Səh.: 80.
 21. MOLLA ABBAS AŞUFTƏ // . — I  cild. — Səh.: 81.
 22. MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 83.
 23. ƏBDÜLQƏNİ ƏFƏNDİ NUXƏVİ // . — I  cild. — Səh.: 88.
 24. RƏSUL DÜLGƏR // . — I  cild. — Səh.: 90.
 25. İSMAYIL BƏY NAKAM // . — I  cild. — Səh.: 94.
 26. AŞIQ CAMAL // . — I  cild. — Səh.: 98.
 27. ƏHMƏD NƏBİ ƏFƏNDİ // . — I  cild. — Səh.: 101.
 28. МӘНӘММӘDHƏSƏN ŞƏKUYİ // . — I  cild. — Səh.: 105.
 29. MOLLA CUMA // . — I  cild. — Səh.: 102.
 30. LƏTİF NƏQOAŞ // . — I  cild. — Səh.: 110.
 31. MAH XANIM // . — I  cild. — Səh.: 112.
 32. МАНТАВ XANIM // . — I  cild. — Səh.: 115.
 33. İBRAHİM ƏFƏNDİ NİCATİ // . — I  cild. — Səh.: 117.
 34. SƏMƏD ƏFƏNDİ MƏNZUN // . — I  cild. — Səh.: 119.
 35. HACIBABA MEHDİZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 121.
 36. RƏSİD BƏY ƏFƏNDİYEV // . — I  cild. — Səh.: 125.
 37. ÇAPIQÇI MƏHƏMMƏD ŞƏMƏMDUZ // . — I  cild. — Səh.: 130.
 38. NURMƏHƏMMƏD ƏFƏNDİ // . — I  cild. — Səh.: 155.
 39. MUSTAFA BƏY ƏLİDƏYOV // . — I  cild. — Səh.: 184.
 40. ADDULLA BƏY ƏFƏNDİZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 158.
 41. KƏRİM MUSAYEV // . — I  cild. — Səh.: 142.
 42. HÜSEYN QƏMNAK // . — I  cild. — Səh.: 144.
 43. DƏlİ BƏBİR // . — I  cild. — Səh.: 146.
 44. ŞƏKİLİ НӘТӘМ // . — I  cild. — Səh.: 148.
 45. ŞƏKİLİ LƏLƏ // . — I  cild. — Səh.: 50.
 46. MƏMMƏDHƏSƏN MOLLAZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 52.
 47. AŞIQ ƏHMƏD // . — I  cild. — Səh.: 155.
 48. SALMAN MÜMTAZ // . — I  cild. — Səh.: 152.
 49. HÜSEYN KİSLİ // . — I  cild. — Səh.: 159.
 50. MARAL XANIM NƏBİZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 165.
 51. MOLLA İBRAHİMXƏLİL DODUİ // . — I  cild. — Səh.: 166.
 52. RƏCƏB ƏFƏNDİZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 17O.
 53. MUSTATA QULİYEV // . — I  cild. — Səh.: 174.
 54. AŞIQ MUSA // . — I  cild. — Səh.: 177.
 55. AŞIQ NOVRUZ // . — I  cild. — Səh.: 179.
 56. BAXŞƏLİ ƏFƏNDİ // . — I  cild. — Səh.: 182.
 57. MƏMMƏDİYYƏ YUSİFZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 185.
 58. GÜLARƏ QƏDİRBƏYOVA // . — I  cild. — Səh.: 188.
 59. AĞIQ HACIBALA // . — I  cild. — Səh.: 191.
 60. MÜSEYİB SADIQOV // . — I  cild. — Səh.: 194.
 61. HEYDƏR ƏFƏNDİYEV // . — I  cild. — Səh.: 197.
 62. MUĞUM MƏMMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 199.
 63. HACI İSMAYIL // . — I  cild. — Səh.: 201.
 64. HACI QƏDİR OĞLU // . — I  cild. — Səh.: 201.
 65. OSMAN CÜMƏZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 203.
 66. ƏHMƏD QAFFAROV // . — I  cild. — Səh.: 206.
 67. ƏBDÜLƏZƏL DƏMİRÇİZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 208.
 68. SABİT RӘHМАN // . — I  cild. — Səh.: 213.
 69. SƏİDƏ İMANZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 218.
 70. MƏHYƏDDİN ABBASOV // . — I  cild. — Səh.: 221.
 71. ƏNVƏR QAZIYEV // . — I  cild. — Səh.: 224.
 72. MƏMMƏDİYYƏ SÜLEYMANLI // . — I  cild. — Səh.: 225.
 73. FUAD ƏMİRCAN // . — I  cild. — Səh.: 229.
 74. ƏBDÜRƏHMAN ABDULLAYEV // . — I  cild. — Səh.: 230.
 75. LÜTFƏLİ HƏSƏNOV // . — I  cild. — Səh.: 233.
 76. SƏRİF İDRİSOV // . — I  cild. — Səh.: 236.
 77. MAHMUD İSMAYIL // . — I  cild. — Səh.: 240.
 78. ƏLƏŞRƏF SAYAN // . — I  cild. — Səh.: 243.
 79. MƏMMƏD HACIZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 247.
 80. AŞIQ GÜLƏHMƏD // . — I  cild. — Səh.: 251.
 81. AŞIQ MƏMMƏD BAYRAMOV // . — I  cild. — Səh.: 252.
 82. MƏMMƏD ŞƏKİLİ // . — I  cild. — Səh.: 253.
 83. ABDULƏVVƏL KƏRİMZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 256.
 84. NURPAŞA HÜMMƏTOV // . — I  cild. — Səh.: 260.
 85. HÜSEYN RƏSULOV // . — I  cild. — Səh.: 265.
 86. ƏHMƏD RӘHİMOV // . — I  cild. — Səh.: 269.
 87. MUSA İSLAMOV // . — I  cild. — Səh.: 272.
 88. SİRMƏMMƏD HÜSEYNOV // . — I  cild. — Səh.: 275.
 89. BƏXTİYAR VAHABZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 279.
 90. NƏZİR ELTƏKİN // . — I  cild. — Səh.: 284.
 91. NADİR MƏMMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 287.
 92. YAQUB MAHİR // . — I  cild. — Səh.: 291.
 93. SƏMƏD SALMANOV // . — I  cild. — Səh.: 295.
 94. HİKMƏT ZİYA // . — I  cild. — Səh.: 298.
 95. AŞIQ İSMAYIL // . — I  cild. — Səh.: 301.
 96. AŞIQ NƏZİR // . — I  cild. — Səh.: 306.
 97. AŞIQ SİRAC // . — I  cild. — Səh.: 307.
 98. ZAMAN OARAYEV // . — I  cild. — Səh.: 311.
 99. ƏKRƏM ƏHMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 316.
 100. NİZAMİ NƏDİYİEV // . — I  cild. — Səh.: 319.
 101. ƏHMƏDİYYƏ ƏHMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 322.
 102. BƏHMAN HÜSEYNOV // . — I  cild. — Səh.: 323.
 103. SABİR ƏFƏNDİYEV // . — I  cild. — Səh.: 325.
 104. OVÇU ƏRƏBOV // . — I  cild. — Səh.: 328.
 105. TACƏDDİN XASIYEV // . — I  cild. — Səh.: 332.
 106. NEMƏT ƏBDÜRRƏHİMOV // . — I  cild. — Səh.: 334.
 107. HACI CABİR // . — I  cild. — Səh.: 338.
 108. TEYMUR ABUZƏR // . — I  cild. — Səh.: 342.
 109. SADƏDDİN CUMAYEV // . — I  cild. — Səh.: 346.
 110. TOFİQ QAFFAROV // . — I  cild. — Səh.: 349.
 111. ZƏKƏRYƏ ƏLİZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 352.
 112. EYVAZ ABIŞOV // . — I  cild. — Səh.: 355.
 113. YAŞAR OARAYEV // . — I  cild. — Səh.: 359.
 114. ƏNVƏR METE // . — I  cild. — Səh.: 363.
 115. ABDURAHMAN ABDULLAYEV // . — I  cild. — Səh.: 366.
 116. MƏMMƏD ƏLİlİ // . — I  cild. — Səh.: 37O.
 117. MƏMMƏDEMİN SƏLİMOV // . — I  cild. — Səh.: 374.
 118. FƏRƏHİM RƏFİZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 378.
 119. ƏNVƏR MİRZƏOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 381.
 120. VEYSƏL ÇƏRKƏZ // . — I  cild. — Səh.: 386.
 121. FƏRRUX AĞASIBƏYLİ // . — I  cild. — Səh.: 391.
 122. ÜLKƏR HÜSEYNOVA // . — I  cild. — Səh.: 394.
 123. KAMİL SƏLİMOV // . — I  cild. — Səh.: 397.
 124. YUSİF ABDURAHMANOV // . — I  cild. — Səh.: 4ОО.
 125. İSMƏT SƏFƏROV // . — I  cild. — Səh.: 404.
 126. KAMİL MANAFOV // . — I  cild. — Səh.: 408.
 127. ƏHMƏD MUSA // . — I  cild. — Səh.: 412.
 128. RÖVZƏT // . — I  cild. — Səh.: 414.
 129. HİKMƏT ƏBDÜLHƏLİMOV // . — I  cild. — Səh.: 418.
 130. ŞAHİD MƏMMƏDKƏRİMOV // . — I  cild. — Səh.: 423.
 131. AZƏR MUSTATAZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 427.
 132. SÖHRAB SƏMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 429.
 133. ARİF ABDULLAZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 433.
 134. ABDUL QƏNİ // . — I  cild. — Səh.: 437.
 135. TELMAN HƏMİDLİ // . — I  cild. — Səh.: 441.
 136. HACI NİYAZİ İDRİSLİ // . — I  cild. — Səh.: 444.
 137. ELMAN MUSTATAYEV // . — I  cild. — Səh.: 448.
 138. ELMİR ŞEYXZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 452.
 139. FADLUN ƏFƏNDİ // . — I  cild. — Səh.: 456.
 140. QURTULUŞ SÜLEYMANLI // . — I  cild. — Səh.: 457.
 141. ASİM HƏSƏNOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 461.
 142. AYDIN MƏMMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 465.
 143. RƏŞİD SƏMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 469.
 144. ƏLƏSGƏR DAVUDOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 472.
 145. ARİF OAFFAROV // . — I  cild. — Səh.: 476.
 146. VAQİF İBRAHİM // . — I  cild. — Səh.: 480.
 147. VAHİD ƏRƏBOV // . — I  cild. — Səh.: 484.
 148. AŞIQ SAKİT KÖÇƏRİ // . — I  cild. — Səh.: 488.
 149. BƏHRAM ÇƏLƏBİ // . — I  cild. — Səh.: 492.
 150. RAMİS MƏMMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 496.
 151. YUSİF ŞÜKÜRLÜ // . — I  cild. — Səh.: 50O.
 152. İLHAM ABBASOV // . — I  cild. — Səh.: 503.
 153. AKİF SALAMOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 5О7.
 154. FİKRƏT XALIQOV // . — I  cild. — Səh.: 511.
 155. ALMAZ MƏMMƏDOVA // . — I  cild. — Səh.: 515.
 156. RƏSUL İLMƏDDINOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 519.
 157. SABİR ABDULLA // . — I  cild. — Səh.: 522.
 158. VAQİF ASLAN // . — I  cild. — Səh.: 526.
 159. AKİF SALAM // . — I  cild. — Səh.: 531.
 160. ABBAS ƏMDALA // . — I  cild. — Səh.: 535.
 161. NAZİM RİZVAN // . — I  cild. — Səh.: 558.
 162. ƏDÜLFƏT HƏSƏNOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 543.
 163. RAMAZAN QAFFARLI // . — I  cild. — Səh.: 547.
 164. AKİF ELŞİR // . — I  cild. — Səh.: 551.
 165. AKİF MAHMUDOV // . — I  cild. — Səh.: 555.
 166. BƏHRAM OXUDLU // . — I  cild. — Səh.: 559.
 167. RAMİL ƏLİYEV // . — I  cild. — Səh.: 563.
 168. QOCA XALİD // . — I  cild. — Səh.: 566.
 169. BABA BABAZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 570.
 170. MURAD NƏBİBƏYOV // . — I  cild. — Səh.: 574.
 171. ALMAZ ARİFLİ // . — I  cild. — Səh.: 578.
 172. ƏHMƏD ZƏYZİDLİ // . — I  cild. — Səh.: 581.
 173. YUSİF HÜSEYNOV // . — I  cild. — Səh.: 585.
 174. QURBANƏLİ CAMALOV // . — I  cild. — Səh.: 588.
 175. RAMİZ ORSƏR // . — I  cild. — Səh.: 592.
 176. TOFİQ YUSİFOV // . — I  cild. — Səh.: 597.
 177. HƏBİLLAH KAMİL // . — I  cild. — Səh.: 602.
 178. TAHİR XALİD // . — I  cild. — Səh.: 606.
 179. ZABİT ƏKBƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 610.
 180. VAQİF SALAM // . — I  cild. — Səh.: 612.
 181. RUHƏNGİZ RƏHİMLİ // . — I  cild. — Səh.: 615.
 182. MEHDİ ZAHİD // . — I  cild. — Səh.: 619.
 183. MUSA HƏŞİMOV // . — I  cild. — Səh.: 622.
 184. TƏRANƏ ŞƏMS // . — I  cild. — Səh.: 627.
 185. İRADƏ CÜLFİR // . — I  cild. — Səh.: 651.
 186. RASİM İSAQ // . — I  cild. — Səh.: 656.
 187. MÜBARİZ MƏMMƏDRZAYEV // . — I  cild. — Səh.: 640.
 188. МЕНRİBAN NİYMƏT // . — I  cild. — Səh.: 645.
 189. KAMİL ADISİRİNOV // . — I  cild. — Səh.: 648.
 190. MÜRSƏL HƏSƏNOV // . — I  cild. — Səh.: 652.
 191. MAYİS SƏLİM // . — I  cild. — Səh.: 656.
 192. ELMAN ƏZİZOV // . — I  cild. — Səh.: 660.
 193. MÜBARİZ MƏSİMOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 664.
 194. ELÇİN ABDULLAYEV // . — I  cild. — Səh.: 668.
 195. OKTAY AĞƏMMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 672.
 196. NOVRUZ BƏKİROV // . — I  cild. — Səh.: 675.
 197. QİYMƏT MƏHƏRRƏMLİ // . — I  cild. — Səh.: 679.
 198. CAVANSİR FEYZİYEV // . — I  cild. — Səh.: 683.
 199. AĞALAR BƏŞİROV // . — I  cild. — Səh.: 686.
 200. İSMAYIL VALEHOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 691.
 201. KİFAYƏT RƏSULQIZI // . — I  cild. — Səh.: 694.
 202. GÜLAFƏT BAYRAMOVA // . — I  cild. — Səh.: 697.
 203. AĞCA RAMAZAN // . — I  cild. — Səh.: 701.
 204. MUSTAFAKAMAL İSLAMOV // . — I  cild. — Səh.: 705.
 205. RAFİQ SƏMƏDOV // . — I  cild. — Səh.: 709.
 206. ÇİMNAZ ŞİRİNQIZI // . — I  cild. — Səh.: 712.
 207. SAHİN AYDƏMİR // . — I  cild. — Səh.: 716.
 208. GÜLŞAD NURANİ // . — I  cild. — Səh.: 721.
 209. ELŞAD MƏMMƏDLİ // . — I  cild. — Səh.: 723.
 210. NAMİQ ABDULLAYEV // . — I  cild. — Səh.: 727.
 211. AKƏM XAQAN // . — I  cild. — Səh.: 731.
 212. SADİQ ZAMAN // . — I  cild. — Səh.: 735.
 213. GÜLNARƏ ƏSGƏRZADƏ // . — I  cild. — Səh.: 740.
 214. İLAHƏ SÜLEYMANOVA // . — I  cild. — Səh.: 744.
 215. NƏRGİZ SAHMİROVA // . — I  cild. — Səh.: 75О.
 216. SƏDAQƏT ABDULƏZİZOVA // . — I  cild. — Səh.: 754.
 217. MEHMAN MUSABƏYOV // . — I  cild. — Səh.: 757.
 218. VALİDƏ QƏMGİN // . — I  cild. — Səh.: 761.
 219. NÜSRƏT KAMİLOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 764.
 220. DƏHNƏLİ MƏMMƏD // . — I  cild. — Səh.: 767.
 221. ВАНАР SƏMİN // . — I  cild. — Səh.: 771.
 222. TANGİZ SÜLEYMANOVA // . — I  cild. — Səh.: 775.
 223. ARAZ SƏMƏD // . — I  cild. — Səh.: 779.
 224. HƏDİYYƏ ŞƏFAQƏT // . — I  cild. — Səh.: 783.
 225. LƏMAN VAQİFQIZI // . — I  cild. — Səh.: 788.
 226. AYNUR MƏSİMOVA // . — I  cild. — Səh.: 792.
 227. SƏRVƏR ӘМРАН // . — I  cild. — Səh.: 795.
 228. İLKİN İBRAHİMXƏLİLOV // . — I  cild. — Səh.: 798.
 229. AQSİN İBRAHİMXƏLİLOV // . — I  cild. — Səh.: 802.
 230. NAZİM HƏMİDLİ // . — I  cild. — Səh.: 807.
 231. ZƏMİNƏ RƏSULOVA // . — I  cild. — Səh.: 809.
 232. NİZAMİ ADISİRİN // . — I  cild. — Səh.: 815.
 233. ZAUR İLHAMOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 818.
 234. İNTİZAR SƏLİMOVA // . — I  cild. — Səh.: 822.
 235. VASİF ZÖHRABOĞLU // . — I  cild. — Səh.: 825.
 236. SƏLAMƏT ƏDİLOVA // . — I  cild. — Səh.: 829.
 237. TURAL ADIŞİRİN // . — I  cild. — Səh.: 852.
 238. ƏFSANƏ ABDULLAYEVA // . — I  cild. — Səh.: 837.
 239. ELVİN NURİ // . — I  cild. — Səh.: 840.

Həmçinin, bax:[redaktə | HTML redaktə]