Hacı Seyid Əbdülhəmid

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search

Hacı Seyid Əbdülhəmid (1795/96, Şəki — ?) — XIX əsr azərbaycanlı tarixçi. Uzun müddət Orta Şərq ölkələrini gəzib və vətənə qayıtdıqdan sonra qazı olub.[1] Təqribən 40 il ərzində Hacı Seyid Əbdülhəmid şəriət məhkəməsinin başçısı vəzifəsini tutub.[2]

Onun XIX əsrin II yarısında Azərbaycan dilində yazılmış müxtəsər[2] "Şəki xanları və onların nəsilləri" əsəri Şəkinin tarixinə həsr edilib. (XV əsrin əvvəlləri — XIX əsrin başlanğıcı) Əlyazma Salman Mümtaz tərəfindən tapılıb. Bu əsərdə Şəki xanlarının nəsil şəcərəsi, Gələrsən-görərsən və Kiş qalaları, İran işğalına qarşı şəkililərin mübarizəsi, xanlıqda daxili vəziyyət və s. haqqında məlumat verilib.[1] Salnamənin dəqiq yazılma ili məlum deyil. Bakıda 1930-cu ildə çap edilib.[2]

İstinadlar[redaktə | HTML redaktə]

  1. 1,0 1,1 Һаҹы Сејид Әбдүлһәмид / Под ред. Дж. Кулиева. — Азербайджанская советская энциклопедия: Главная редакция Азербайджанской советской энциклопедии, 1987. — Т. X. — С. 145.
  2. 2,0 2,1 2,2 Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. — Л., 1949. — С. 62.:

Ədəbiyyat[redaktə | HTML redaktə]

  • Һүсејнзадә Ә. XIX әсрин икинҹи јарысында Азәрбајҹан тарихшүнаслыгы. Б. 1967.  (azərb.)
  • Рустамов С. О дате написания Родословной шекинских ханов и их потомков Гаджи Сеид Абдулгамида. Изв. АН Азерб. ССР (серия общественных наук), 1963, №1.